Sigurnost kupovine
Svi naručeni i plaćeni proizvodi što ih Vi kao kupac potražujete od tvrtke Pastva Co j.d.o.o. biti će isporučeni na Vašu adresu u najkraćem mogućem roku, u pravilu je to 24 sata od trenutka Vaše narudžbe ili plaćanja proizvoda. Svi proizvodi pakirani su u zaštitnu ambalažu sa svim potrebnim dokumentima koja mogu uključivati i uputstva za sigurnu uporabu proizvoda. Unutar svakog pakiranja nalazi se i račun. Pastva Co j.d.o.o. ulaže maksimalne napore u cilju zadovoljenja kupca u svim segmentima prodaje i post prodaje (osiguran servis proizvoda koje pokrivaju specifična jamstva naznačena u Jamstvenom listu).
Sigurnost vaših osobnih podataka
Jedna od osnovnih zadaća tvrtke Pastva Co j.d.o.o. je osiguravanje zaštite osobnih podataka kupaca.
Pastva Co j.d.o.o. prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza i nikad ih nećemo dostaviti na uvid trećoj strani osim u slučajevima kada to zahtjeva priroda posla (npr. dostaviti Vaše ime, prezime i adresu dostavnoj službi). Na našim stranicama neće biti zapisan nikakav financijski podatak u smislu broja kreditnih kartica ili broja Vašeg transakciskog računa. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Pastva Co j.d.o.o. kao i naši poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Izjava o zaštiti osobnih podataka
  1. Voditelji zbirke osobnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su Pastva Co j.d.o.o., Bednjanska42, 31000 Osijek, OIB: 63339240063 (u nastavku kao »mi« ili »voditelji zbirke« odn. »voditelj zbirke«).
  2. Vaše osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno priopćite. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelji zbirke osobnih podataka Vaše osobne podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za slijedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupnje, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pisano i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s Vašom suglasnošću, Vaše osobne podatke možemo davati i nekom od naših ugovornih izvršitelja aktivnosti dostave naručenih proizvoda, zbog čega s Vama u kontakt može doći i neka od tih osoba. Osim prethodno navedenih osoba, Vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.
  4. Vaše osobne podatke ćemo početi obrađivati sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do vašeg eventualnog pisanog opoziva. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno Vašoj danoj suglasnosti.
  5. U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo Vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date privolu za obradu osobnih podataka nećemo Vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa Vama. Svoju privolu za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših osobnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Pastva Co j.d.o.o., Bednjanska42, 31000 Osijek ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: pastva.co@gmail.com
Prikaz Informacija na www.fishingtacklecroatia.com 
Pastva Co j.d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju ažurnim svih prikazanih informacija na našim stranicama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Ne možemo jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama obvezujemo u svakom takvom slučaju revidirati Vašu narudžbu i kontaktirati Vas o mogućim alternativama. Fotografije proizvoda uvijek ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.
 
Vaš korisnički Račun
Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa (korisničkog imena, lozinke) kao i svih pripadajućih podataka koji se vežu za Vaše korisničke podatke stoga ih nemojte otkrivati trećim osobama kako bi osigurali Vašu privatnost ili otklonili mogućnost zlouporaba.
 
Prijava povrede zaštite i prava na intelektualno vlasništvo
Ukoliko smatrate da se na ovim stranicama nalazi materijal koji je Vaše djelo ili je na neki drugi način povrjeđeno Vaše ili pravo trećih osoba u domeni intelektualnog vlasništva molimo Vas da nas o tome izvijestite na Vama za to primjeren način kako bi utvrdili i otklonili eventualne povrede.
 
 
Za vrijeme korištenja navedenih stranica primjenjuju se pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Pastva Co j.d.o.o. zadržava pravo da design, izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja može bilo kada i bez obrazloženja promijeniti, prilagoditi ili ukinuti te Vas stoga molimo da se prije svakog korištenja upoznate sa našim Uvjetima korištenja kako bi bili sigurni da nije došlo do promjena u odnosu na prošli put kada ste koristili naše stranice.
 
Reklamacije i prigovori potrošača – kupca
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u na našu adresu: Pastva Co j.d.o.o., Bednjanska42, 31000 Osijek, Hrvatska ili na pastva.co@gamil.com pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Na Vaše reklamacije/pritužbe odgovaramo najduže u roku od 15 dana od dana primljenog prigovora. Također sukladno stavku 4. članka 10 Zakona o zaštiti potrošača na fiskaliziranom računu koji kupac dobije uz kupljene proizvode jasno je navedena obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Evidencija prigovora i način rješavanja prigovora čuvaju se na trajnom mediju na lokaciji Pastva Co j.d.o.o., Bednjanska42, 31000 Osijek sukladno odredbi stavka 6. članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.
 
 
On-line rješavanje potrošačkih sporova
Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od dana, 15. veljače 2016. godine, Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela s radom.
Člankom 14. stavkom 1. predmetne Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o on-line prodaji ili uslugama te on-line tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Obzirom da je predmetna Uredba izravno primjenjiva u državama članicama Republike Hrvatske, bez obzira na kašnjenje s donošenjem odgovarajućih provedbenih pravnih akata.
Ukoliko smatrate da smo na bilo koji način prekršili Vaša potrošačka prava čak i nakon što smo zajednički pokušali otkloniti eventualnu nastalu pogrešku na raspolaganju Vam stoji opcija On-line rješavanja potrošačkih sporova.
 
Poveznica (link) na Platformu za ORS je: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR
 

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju na mailu pastva.co@gmail.com 
ili na tel. 092-124-7068 u uredovno vrijeme.